Vitajte na internetovom portáli spoločnosti Právne vzdelávanie, s.r.o.
Právne Vzdelávanie, s.r.o.

Mapa

Sídlo:   Galaktická 8, 040 12 Košice
Office: Nerudova 14, 040 01 Košice

IČO:        44 224 699
IČ DPH:  SK2022634988

Telefón:
0948 031 340

Email:    info@pravnevzdelavanie.sk
web:      www.pravnevzdelavanie.sk

Bankové spojenie:
2480491353/0200 vedený vo VUB banke, a.s.

Spoločnosť zapísaná:
v Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, oddiel: Sro, vložka č. 22066/V