HOME ELEKTRONICKÝ PODPIS VZDELÁVANIE KONTAKT
Právne Vzdelávanie, s.r.o
O nás
Elektronický podpis
Naše služby
Cenník
Referencie
Kontakt

Služba ECONOMIC a služba FIRST CLASS na účely komunikácie so súdmi, obchodným registrom,  katastrom, daňovým úradom a ostatnými orgánmi štátnej správy:

Služba ECONOMIC zahŕňa:

 • Konzultácia ohľadne možnosti využitia zaručeného elektronického podpisu
 • Vydanie zaručeného elektronického podpisu a jeho preskúšanie
 • Predanie softvérového a hardvérového zariadenia klientovi osobne alebo poštou
 • Odovzdanie príručky „Využitie zaručeného elektronického podpisu v praxi“.

Služba ECONOMIC samozrejme zahŕňa aj nevyhnutnú pomoc prostredníctvom telefónu alebo mailu ohľadne administratívneho vybavovania všetkých záležitostí.

Služba ECONOMIC: konečná cena vrátane všetkých poplatkov pre KC platný 1 rok : 432 EUR vrátane DPH (360 EUR bez DPH)

Služba ECONOMIC: konečná cena vrátane všetkých poplatkov pre KC platný 2 roky : 482,40 EUR vrátane DPH (402 EUR bez DPH)

Služba ECONOMIC: konečná cena vrátane všetkých poplatkov pre KC platný 3 roky : 542,40 EUR vrátane DPH (452 EUR bez DPH)

Služba FIRST CLASS zahŕňa:

 • Konzultácia ohľadne možnosti využitia zaručeného elektronického podpisu
 • Návšteva v sídle klienta a inštalácia potrebného softvérového vybavenia
 • Vydanie zaručeného elektronického podpisu a jeho preskúšanie
 • Predanie softvérového a hardvérového zariadenia klientovi osobne
 • Zaregistrovanie klienta na nevyhnutných portáloch
 • Zaregistrovanie vydaného certifikátu na nevyhnutných portáloch
 • Školenie v oblasti používania nainštalovaných softvérových produktov
 • Školenie v oblasti využitia zaručeného elektronického podpisu vo vzťahu k obchodnému registru, súdom, katastru a daňovému úradu
 • Praktická ukážka podania návrhu prostredníctvom elektronického podpisu na obchodný register, súd a kataster nehnuteľností
 • Odovzdanie príručky „Využitie zaručeného elektronického podpisu v praxi“.
 • nevyhnutnú pomoc prostredníctvom telefónu alebo mailu ohľadne využívania zaručeného elektronického podpisu praxi a riešenie problematických otázok
 • cestovné do sídla klienta a späť

Služba FIRST CLASS: konečná cena vrátane všetkých poplatkov pre ZEP platný 1 rok : 540 EUR vrátane DPH (450 EUR bez DPH)

Služba FIRST CLASS: konečná cena vrátane všetkých poplatkov pre ZEP platný 2 roky : 638,40 EUR vrátane DPH (532 EUR bez DPH)

Služba FIRST CLASS: konečná cena vrátane všetkých poplatkov pre ZEP platný 3 roky : 722,40 EUR vrátane DPH (602 EUR bez DPH)