HOME ELEKTRONICKÝ PODPIS VZDELÁVANIE KONTAKT
Právne Vzdelávanie, s.r.o
O nás
Elektronický podpis
Naše služby
Cenník
Referencie
Kontakt

Služba ECONOMIC

ZEP platný 1 rok v konečnej cene 205,64 EUR vrátane DPH (171,37 EUR bez DPH)

ZEP platný 2 roky v konečnej cene 260,84 EUR vrátane DPH (217,37 EUR bez DPH)

ZEP platný 3 roky v konečnej cene 332,84 EUR vrátane DPH (277,37 EUR bez DPH)

Uvedená služba zahŕňa:

 • Vopred dohodnuté stretnutie s pracovníkom spoločnosti Právne Vzdelávanie, s.r.o. v priestoroch spoločnosti Právne Vzdelávanie, s.r.o.
 • Vygenerovanie certifikátu pre zaručený elektronický podpis na bezpečné zariadenie a jeho preskúšanie
 • Odovzdanie potrebného softvérového a hardvérového vybavenia vrátane praktických príručiek. Klient si uvedené vybavenie inštaluje sám vo vlastnej réžii.

Služba FIRST CLASS (cena nezahŕňa cestovné náhrady)

ZEP platný 1 rok v konečnej cene 253,64 EUR vrátane DPH (211,37 EUR bez DPH)

ZEP platný 2 roky v konečnej cene 320,84 EUR vrátane DPH (267,37 EUR bez DPH)

ZEP platný 3 roky v konečnej cene 380,84 EUR vrátane DPH (317,37 EUR bez DPH)

Uvedená služba zahŕňa:

 • Vopred dohodnutý výjazd pracovníka spoločnosti Právne Vzdelávanie, s.r.o. priamo do priestorov klienta
 • Vysvetlenie výhod a nevýhod zaručeného elektronického podpisu.
 • Vygenerovanie certifikátu pre zaručený elektronický podpis na bezpečné zariadenie a jeho preskúšanie
 • Odovzdanie a inštalácia potrebného softvérového a hardvérového vybavenia priamo na počítač klienta
 • Školenie klienta týkajúce sa používania zaručeného elektronického podpisu a používania nainštalovaného softvérového a hardvérového zariadenia
 • Praktická elektronická príručka pre klienta „Využitie zaručeného elektronického podpisu v praxi“

  Objednajte si komplexnú službu zavedenia zaručeného elektronického podpisu online alebo nás kontaktujte tu.