HOME ELEKTRONICKÝ PODPIS VZDELÁVANIE KONTAKT
Právne Vzdelávanie, s.r.o
O nás
Elektronický podpis
Naše služby
Cenník
Referencie
Kontakt

Fenoménom dnešnej doby je bezpochyby Internet. Umožňuje nám efektívnejšiu a rýchlejšiu komunikáciu nielen s rodinnými príslušníkmi, zamestnancami, ale aj s obchodnými partnermi. Pri takto nastavenom modeli komunikácie v rámci obchodného styku je dôležité dbať na bezpečnosť elektronických úkonov a zároveň ich vykonávať takým spôsobom, aby ich adresná strana prijala a akceptovala. K zabezpečeniu integrity dokumentu (znemožnenie neautorizovanej modifikácie informácii) a nepopierateľnosti konania (preukázanie priamej zodpovednosti subjektu za napr. vytvorenie dokumentu) nám pomôže elektronický podpis.

V rámci rozšírenia týchto nových možností Vám prinášame našu novú službu - elektronického podpisovanie faktúr.

V prípade záujmu o viac informácií ako aj o zaslanie cenovej ponuky nás neváhajte kontaktovať.