HOME ELEKTRONICKÝ PODPIS VZDELÁVANIE KONTAKT
Právne Vzdelávanie, s.r.o
O nás
Založenie spoločnosti
Ready made spoločnosti
Poradenstvo
Cenník
Referencie
Kontakt

Právne Vzdelávanie, s.r.o.

Mapa
Sídlo:     Galaktická 8, 040 12 Košice
Office:   Nerudová 14, 040 01 Košice

IČO:       44 224 699
DIČ:       2022634988

Telefón:
0948 031 340

Email:    podnikanie@pravnevzdelavanie.sk
web:      www.pravnevzdelavanie.sk

Bankové spojenie:
2480491353/0200 vedený vo VUB banke, a.s.

Spoločnosť zapísaná:
v Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, oddiel: Sro, vložka č. 22066/V