HOME ELEKTRONICKÝ PODPIS VZDELÁVANIE KONTAKT
Právne Vzdelávanie, s.r.o
O nás
Založenie spoločnosti
Ready made spoločnosti
Poradenstvo
Cenník
Referencie
Kontakt

Potrebujete obchodnú spoločnosť čo najskôr? Alebo dokonca okamžite? A nemáte čas založiť novú?

Existuje riešenie !

Ready made spoločnosti sú spoločnosti už založené a bez akéhokoľvek procesu vybavovania pripravené priamo na podnikanie. Sú určené priamo zákazníkom, ktorí nevyhnutne potrebujú spoločnosť takpovediac už od zajtra.

V existujúcej spoločnosti vykonáme prevod obchodného podielu, zmenu obchodného mena a sídla, vymenovanie Vami navrhnutej osoby za konateľa a zabezpečíme zápis týchto skutočnosti do obchodného registra vedeného príslušným súdom. Okamihom podpisu zmluvných dokumentov spoločnosť patrí Vám, ste jej spoločníkom a tretia osoba okamihom Vášho vymenovania za konateľa je oprávnená za spoločnosť konať. Samotný zápis skutočnosti do obchodného registra má len deklaratórny charakter a nebráni tomu, aby ste za spoločnosť mohli skutočne konať.

Spoločnosti ready made :

  • sú založené len za účelom predaja
  • nevykonávali žiadnu činnosť
  • nemajú žiadne záväzky ani pohľadávky
  • sú registrované pre daň príslušným daňovým úradom
  • základné imanie je v celom rozsahu splatené

Aktuálny zoznam ready made spoločností:

obchodné meno sídlo IČO deň vzniku Platca DPH
EBAX, s.r.o. Michalovce 2008 NIE

V našej ponuke máme aj viaceré staršie spoločnosti (od 2 do 10 rokov existencie), pričom v prípade záujmu o tieto spoločností je celkový proces prevodu vlastníctva k spoločnosti ako aj cena stanovená individuálne po vzájomných rokovaniach s majiteľmi spoločností. V prípade záujmu o staršiu spoločnosť nás neváhajte kontaktovať, obratom Vám mailom zašleme aktuálnu ponuku.

V prípade Vášho záujmu využite naše služby vyplnením online objednávky alebo nás kontaktujte tu.