HOME ELEKTRONICKÝ PODPIS VZDELÁVANIE KONTAKT
Právne Vzdelávanie, s.r.o
O nás
Aktuálne semináre
Online prihláška
Pripravujeme
Referencie
Kontakt

Právne Vzdelávanie, s.r.o.

Mapa

Sídlo:     Galaktická 8, 040 12 Košice
Office: Kuzmányho 29, 040 01 Košice

IČO:       44 224 699
DIČ:       2022634988

Telefón:
0908 996 667

Email:    seminar@pravnevzdelavanie.sk
web:       www.pravnevzdelavanie.sk

Bankové spojenie:
2480491353/0200 vedený vo VUB banke, a.s.

Spoločnosť zapísaná:
v Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, oddiel: Sro, vložka č. 22066/V