HOME ELEKTRONICKÝ PODPIS VZDELÁVANIE KONTAKT
Právne Vzdelávanie, s.r.o
O nás
Aktuálne semináre
Online prihláška
Pripravujeme
Referencie
Kontakt

Kvalitu nášho tímu školiteľov, vzdelávacie techniky a študijné modely už ocenili viaceré firemné značky, úspešné spoločnosti zo všetkých oblastí biznisu, vedúce advokátske kancelárie a mnohí ďalší. Spokojnosť klientov spoločnosti Právne Vzdelávanie, s.r.o. je pre nás prvoradá.

V rámci našej činnosti sme sa stretli s viacerými pozitívnymi ohlasmi na naše seminára. Uvádzame aspoň niektoré z nich:

Semináre pre širokú verejnosť:

 • Elektronický podpis a jeho využitie v praxi, Košice, školiteľ  Mgr. Ján Marônek
 • Elektronický podpis a jeho využitie v praxi, Bratislava, školiteľ  Mgr. Ján Marônek
 • Novela OSP účinná od  15.10.2008, Bratislava, školiteľ  JUDr. Ladislav Duditš
 • Novela OSP účinná od  15.10.2008, Košice, školiteľ  JUDr. Ladislav Duditš
 • Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín na Slovensku a Čechách, Košice, školiteľ  JUDr. Marcel Dolobáč
 • Právo duševného vlastníctva a nekalá súťaž, Bratislava, školiteľ  JUDr. Eduard Szattler
 • Katastrálne konanie účinné od 1.9.2009, Košice, školiteľ  Mgr. Marta Koprdová
 • Katastrálne konanie účinné od 1.9.2009, Bratislava, školiteľ  Mgr. Marta Koprdová
 • Praktické otázky z oblasti autorského práva, Bratislava, školiteľ  JUDr. Eduard Szattler, PhD.
 • Zodpovednosť za škodu a jej uplatnenie v súdnom konaní, Bratislava, školiteľ JUDr. Marek Števček, PhD.

Semináre šité na mieru pre obchodné spoločnosti:

 • Zodpovednosť zamestnancov v pracovnoprávnom vzťahu – stavebná firma, Michalovce
 • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci – obchodná spoločnosť,  Zvolen
 • Zodpovednosť z vád tovaru, obchodná firma, Bratislava
 • Základy podnikania, skupina záujemcov – fyzických osôb, Bratislava
 • Poskytovanie podnikateľského poradenstva, obchodná spoločnosť Bratislava
 • Základy uzatvárania obchodných zmlúv, stavebná firma, Michalovce
 • Základy podnikania, skupina záujemcov – fyzických osôb, Košice
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným, skupina záujemcov – fyzických osôb, Košice
 • Využívanie elektronického podpisu v praxi, advokátska kancelária, Košice
 • Elektronický podpis na daňovom úrade, obchodné spoločnosti, Michalovce, Košice, Prešov, Poprad, Spišská Nová ves, Humenné.

Vyjadrenia niektorých účastníkov seminárov a našich stálych klientov :

„ Prax prináša otázky na ktoré sa len ťažko hľadajú odpovede a ešte ťažšie odpovede správne. Jediná šanca je pýtať sa a počúvať. V spoločnosti Právne vzdelávanie, s.r.o. na to vytvorili ideálny priestor.”

Mgr. Michal Maťaš, advokátska kancelária v Bratislave

„ Perfektný výber školiteľov z praxe, zaujímavý a pútavý spôsob výkladu prednášky…“

JUDr. Peter Szárszoi, advokátska kancelária Michalovce

„Svojich zamestnancov sme vždy podporovali v ďalšom rozvoji. Firme sa to mnohonásobne vracia. A právne vzdelávanie si navyše môžem odrátať z daní.”

Ing. Adela Kurpašová, Zany s.r.o.

„ My právnici jednoducho musíme držať ruku na pulze doby, inak stratíme ten svoj :-)!”

JUDr. Matúš Lemeš, advokátska kancelária v Košiciach

„So spoločnosťou Právne Vzdelávanie, s.r.o. spolupracujeme v širokom rozsahu. Máme v nich partnera, ktorý znamená oporu pre naše podnikanie.”

Mgr. Dušan Hlaváč, Abadio, s.r.o.

„Naša firma stojí na modernom prístupe k svetu. Bez ďalšieho vzdelávania a rozvoja znalostí by sme nedokázali existovať!”

JUDr. Michal Josai, IURISDIGNITY, s.r.o.

a mnohí ďalší spokojní klienti….