HOME ELEKTRONICKÝ PODPIS VZDELÁVANIE KONTAKT
Právne Vzdelávanie, s.r.o
O nás
Založenie spoločnosti
Ready made spoločnosti
Poradenstvo
Cenník
Referencie
Kontakt

V zmysle ustanovenia § 10 ods. 3 zákona č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike v znení neskorších predpisov je potrebné prijať rozhodnutie o premene menovitej hodnoty vkladov do imania a základného imania zo slovenskej meny na eurá možno za podmienok vymedzených týmto zákonom alebo osobitnými predpismi prijať najskôr v deň určenia konverzného kurzu, pričom toto rozhodnutie musí byť prijaté a všetky právne úkony príslušnej právnickej osoby, ktoré sú potrebné na uskutočnenie tohto rozhodnutia, musia byť vykonané najneskôr do jedného roka po dni zavedenia eura.

Uvedeným zákonným ustanovením bolo stanovené obdobie od 1. januára 2009 do 31. decembra 2009, v rámci ktorého boli štatutárne orgány obchodných spoločnosti povinné zabezpečiť prepočet menovitých hodnôt základného imania a vkladov do základného imania na menu euro.

V prípade ak ste to do konca minulého roku ešte nestihli, máme pre Vás riešenie. Komplexná služba prepočtu menovitých hodnôt základného imania a vkladov do základného imania na menu euro Vám vieme vyhotoviť aj v roku 2010 v rámci našich dvoch služieb.

Prepočet na euro :

Služba ECONOMIC: 156 EUR vrátane DPH (130 EUR bez DPH)

služba zahŕňa :

  • vypracovanie príslušný dokumentov
  • zaslanie s inštruktážou na podpis a podanie na súd
  • menovité hodnoty základného imania a vkladov do spoločnosti budú vyjadrené celým eurom

Služba FIRST CLASS : 180 EUR vrátane DPH (150 EUR bez DPH)

služba zahŕňa:

  • vypracovanie príslušný dokumentov
  • podanie na súd za Vás na základe splnomocnenia
  • menovité hodnoty základného imania a vkladov do spoločnosti budú vyjadrené celým eurom
V prípade Vášho záujmu využite naše služby vyplnením online objednávky alebo nás kontaktujte tu.